MENU

BAB 34 ( ORANG TAK SEMPURNA AKAL )

Seksyen 342

Prosedur jika Tertuduh Disyaki Tak Sempurna Akal

Seksyen 343

Perakuan Penguasa Perubatan

Seksyen 344

Melepaskan Orang Yang Tidak Sempurna Akal Sementara Menunggukan Penyiasatan Atau Perbicaraan

Seksyen 345

Meneruskan Semula Perbicaraan

Seksyen 346

Dimansuhkan

Seksyen 347

Penghakiman Pembebasan Atau Alasan Kekacauan Mental

Seksyen 348

Penjagaan Selamat Orang Yang Dibebaskan

Seksyen 349

Prosedur Jika Banduan yang Tidak Sempurna Akal Dilaporkan Boleh Membela Diri

Seksyen 350

Prosedur jika Orang Yang Tidak Sempurna Akal Dilaporkan Sesuai Dilepaskan

Seksyen 351

Menyerahkan Orang Yang Tidak Sempurna Akal Kepada Penjagaan Saudaranya

Seksyen 352

Tafsiran "Hospital Mental" Dan "pelawat"

Seksyen352A

Ubahsuaian Dalam Pemakaian Bab Ini Di Sabah Dan Sarawak

 

BAB 35 ( [ PROSIDING DALAM HAL KESALAHAN YANG MEYENTUH PENTADBIRAN KEADILAN )

Seksyen 353

Prosedur Mengenai kesalahan Yang Dilakukan Dalam Mahkamah

Seksyen 354

Rekod Fakta Yang menjadikan Kesalahan

Seksyen 355

Prosedur Alternatif

Seksyen 356

Kuasa Meremit Hukuman

Seksyen 357

Enggan Memberi Keterangan

Seksyen 358

Rayuan

Seksyen 359

Majistret Tidak boleh Membicarakan Kesalahan Yang Dilakukan Di Hadapannya

 

BAB 36 ( NAFKAH ISTERI DAN ANAK )

Seksyen 360 – Seksyen 364

Dimansuhkan

 

BAB 37 ( ARAHAN BERKENAAN PERATURAN SESUATU HABEAS CORPUS )

Seksyen 365

Kuasa Mahkamah Tinggi Membuat Perintah

Seksyen 366

Bentuk Permohonan

Seksyen 367

Siapa Menandatangani Afidafit

Seksyen 368

Salinan Waran

Seksyen 369

Defenan Dalam Tahanan Di bawah Writ Penahanan Hendaklah Di Bawa Ke Hadapan Mahkamah

Seksyen 370

Menyediakan Waran

Seksyen 371

Penyampaian Waran

Seksyen 372

Kehadiran Banduan Dalam Kes Jenayah

Seksyen 373

Kewajipan Pegawai Yang Dialamatkan Waran Itu

Seksyen 374

Rayuan

Seksyen 375

Waran Buang negeri Tidak Terpakai

 

BAHAGIAN 9 [ PERUNTUKAN TAMBAHAN ] BAB ( 38 PENDAKWA RAYA )

Seksyen 376

Pendakwa Raya

Seksyen 377

Menjalankan Pendakwaan Dalam Mahkamah

Seksyen 378

Tiada Siapa Boleh Hadir Mewakili Pendakwa Raya

Seksyen 379

Guna Khidmat Peguambela

Seksyen 380

Pendakwaan Oleh Orang Persendirian

Seksyen380A

Seksyen 377 Dan 380 Mengatasi Undang-Undang Lain

Seksyen381-Seksyen 386

Dimansuhkan