MENU

SEJARAH PENUBUHAN DAN LATAR BELAKANG

Sebelum Majlis Daerah Mersing ditubuhkan, terdapat beberapa Penguasa Tempatan kecil yang diwujudkan iaitu :

 1. Majlis Bandaran Mersing
 2. Majlis Tempatan Jemaluang
 3. Majlis Tempatan Endau
 4. Majlis Tempatan Kampung Hubong
 5. Majlis Tempatan Kampung Pengkalan Batu
 6. Majlis Tempatan Kampung Sri Pantai
 7. Majlis Tempatan Mersing Kecil

 

Semua Penguasa Tempatan ini menggunakan Enakmen 118 dan "Authorities Local Election Ordinance 1951" sebagai asas pengurusan dan pentadbiran masing-masing.

 

Walau bagaimanapun Enakmen di atas telah dimansuhkan setelah berkuatkuasanya Seksyen 10 Akta 124 (Akta Kerajaan Peruntukan Sementara 1973). Perintah di bawah Seksyen 10 merangkumi perkara-perkara berikut :-

 1. Pemansuhan Majlis-Majlis Tempatan
 2. Pencantuman Majlis-Majlis Tempatan di bawah satu pentadbiran baru
 3. Pengujudan Majlis-Majlis Daerah
 4. Perlantikan Ahli Lembaga Pengurus menggantikan Consular-Consular yang dipilih melalui pilihanraya di bawah "Local Authorities Election Ordinance 1951"

Akta 124 di atas akhirnya telah juga dimansuhkan oleh Kerajaan Persekutuan dan digantikan pula dengan Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan 1976) yang digunakan sehinggalah sekarang.

 

Dengan berkuatkuasanya Akta 171 di atas, maka lahirlah MAJLIS DAERAH MERSING dengan rasminya dan telah diisytiharkan penubuhannya pada 26 Mei 1977 melalui Warta Kerajaan Johor bil.JPU 30.

 

Serentak dengan itu juga kerajaan negeri Johor melalui pemberitahuan di bawah Seksyen 3 Akta 171 telah mengisytiharkan kawasan yang menjadi hak kawalan Majlis Daerah Mersing iaitu termasuklah kesemua Penguasa Tempatan di atas kecuali Penguasa Tempatan Kampung Pengkalan Batu dan Penguasa Tempatan Kampung Sri Pantai (telah dimansuhkan terlebih dahulu) dan juga kawasan 40 rantai di kiri kanan jalanraya utama.

 

Walau bagaimanapun kedudukan kawasan kawalan sebenar di atas seperti telah dipersetujui oleh Jabatan Ukur Negeri, hanya dapat diwartakan di dalam Warta Kerajaan Johor pada 24 April 1979, bil JPU 45 berserta dengan Pelan Warta no.126.

 

Setelah penubuhan MDM, maka lahirlah Majlis Daerah Mersing berserta 2 cawangan pentadbirannya di 2 pekan kecil iaitu Cawangan Endau dan Cawangan Jemaluang.

 

Selain ibu pejabat di bandar Mersing, pejabat cawangan juga dibuka untuk kemudahan orang ramai iaitu di Pekan Endau dikenali sebagai Pejabat Majlis Daerah Mersing Cawangan Endau dengan menempatkan seorang Pembantu Tadbir (Kewangan) yang peranannya lebih kepada menerima hasil-hasil MDM seperti bayaran cukai harta dan lesen perniagaan.

 

Bagi penduduk di Pekan Jemaluang, semua pembayar cukai dan pelesen menjelaskan bil bayaran mereka di Ibu Pejabat di bandar Mersing.

 

KELUASAN KAWASAN MAJLIS DAERAH MERSING

Jumlah keluasan kawasan operasi Majlis Daerah Mersing ialah 9.27 batu persegi atau 24.014km persegi dan kawasan kawalan (40 rantai di kiri dan kanan jalan persekutuan) ialah 70.05 batu persegi atau 181.426km persegi.