MENU

ydp_jamil

Jamil Hasni Bin Abdullah Hasni Bin Abdullah

 Yang Dipertua
Majlis Daerah Mersing

Assalammualaikum

Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan berbesar hati kerana anda sudi melayari Laman Web Rasmi Majlis Daerah Mersing. Dengan terbinanya laman web ini, kami berharap anda dapat memanfaatkan kandungan dan maklumat yang disediakan. Kami sentiasa berusaha meningkatkan mutu persembahan, kualiti dan maklumat yang dikemaskini supaya anda berpuas hati serta sering melayari laman web ini.

Aduan dan komen daripada anda adalah dialu-alukan demi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan Majlis Daerah Mersing.

Sekian, terima kasih.