MENU

Jawatan Keterangan Gred Kekosongan Tarikh Tutup Lampiran
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN : PENOLONG JURUUKUR BAHAN( Bil.Kekosongan : 1 )

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
:
KEJURUTERAAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN
:
PELAKSANA

TARAF JAWATAN
:
TETAP

GRED
:
JA29

 

JA29 1 31 Mei 2019
JAWATAN KOSONG (AKAUNTAN GRED WA41) TETAP 1. SKIM PERKHIDMATAN : AKAUNTAN( Bil. Kekosongan : 1 )

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
:
KEWANGAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN
:
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

TARAF JAWATAN
:
TETAP

GRED
:
WA41

 

WA41 1 23 Mei 2019