MENU
  • Struktur organisasi Majlis Daerah Mersing adalah seperti ditunjukkan di Carta Organisasi.
  • Majlis Daerah Mersing diketuai oleh Yang Dipertua dan 24 orang Ahli Majlis yang dilantik, di mana bertanggungjawab ke atas hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar Majlis serta proses membuat keputusan.
  • Bagi hal-hal pentadbiran Yang Dipertua dibantu oleh Setiausaha Majlis bersama-sama dengan 12 Jabatan dan Unit.