MENU

Senarai undang-undang kecil yang diterima pakai Majlis Daerah Mersing

 

Undang-undang Kecil di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976

 • UKK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian 2016
 • UKK Penjaja 1982
 • UKK Pasar 1982
 • UKK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap 1985
 • UKK Taman 1987
 • UKK Mengompaun Kesalahan Akta 171 1988
 • UKK Iklan 1982
 • UKK Iklan Pilihanraya 1990
 • UKK Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut 1989
 • UKK Pelesenan Anjing 1988
 • UKK Haiwan Merayau 1995
 • UKK Tandas Awam 2003
 • UKK Vandalisme 2003 Bangunan Seragam

 

Undang-Undang Kecil di Bawah Akta Jalan, Parit & Bangunan Seragam, 1974

 • UKK Mengkompaun Keselahan Akta 133 1995
 • UKK Kerja Tanah Akta 172 1995
 • UKK Bangunan Seragam 1984

 

Perintah di Bawah Akta Pengangkutan Jalan, 1987