MENU

BAB 29 ( PENGGANTUNGAN, REMITAN DAN PERINGANAN HUKUMAN )

Seksyen 300

Kuasa Menggantung Atau Meremit Hukuman

Seksyen 301

Kuasa Meringankan Hukuman

 

 BAB 30 ( PEMBEBASAN ATAU SABITAN TERDAHULU )

Seksyen 302

Orng Yang Pernah Disabitan Atau Dibebaskan Tidak Boleh Dibicara Atas Kesalahan Yang Sama

Seksyen 303

Rayuan Terhadap Pembebasan Atau Sabitan Terdahulu

 

BAHAGIAN 7 [ RAYUAN DAN PENYEMAKAN ]

BAB 31 ( RAYUAN KE MAHKAMAH TINGGI )

Seksyen303A

Rayuan Daripada Mahkamah Seksyen

Seksyen 304

Kes Yang Tidak Boleh Dirayu

Seksyen 305

Apabila Akuan Salah Menghadkan Hak Rayuan

Seksyen 306

Rayuan Terhadap Pembebasan

Seksyen 307

Prosuder Rayuan

Seksyen 308

Penghantaran Rekod Rayuan

Seksyen 309

Dimansuhkan

Seksyen 310

Rayuan Dibenarkan Khas Dalam Kes-Kes Tertentu

Seksyen 311

Penggantungan Pelaksanaan Sementara Menantikan Rayuan

Seksyen 312

Menetapkan Rayuan Dalam Senarai

Seksyen 313

Prosuder Di Perbicaraan

Seksyen 314

Responden Tidak Hadir

Seksyen 315

Hal Dimana Responden Hendaklah Ditangkap

Seksyen 316

Keputusan Rayuan

Seksyen 317

Perintah Mengambil keterangan Lanjut

Seksyen 318

Penghakiman

Seksyen 319

Perakuan Dan Penghakiman Berbangkit

Seksyen 320

Kematian Pihak Yang Merayu

Seksyen 321

Dibatalkan

Seksyen 322

Kos

 

BAB 32 ( PENYEMAKAN )

Seksyen 323

Kuasa Memanggil Rekod Mahkamah Rendah

Seksyen 324

Kuasa Memerintah Siasatan Lanjut

Seksyen 325

Kuasa Hakim Atas Penyemakan

Seksyen 326

Kebenaran Untuk Kehadiran Pihak-Pihak

Seksyen 327

Perintah Atas Penyemakan

 

BAHAGIAN 8 [PROSIDING KHAS ] BAB 33 ( SIASATAN KEMATIAN )

Seksyen 328

Erti "Sebab Kematian"

Seksyen 329

Kewajipan Pegawai polis Menyiasat kematian

Seksyen 330

Kewajipan Pegawai Mengadakan Pemeriksaan Post-Mortem Bagi Sesuatu Kes

Seksyen 331

Pemeriksaan Post-Mortem Mayat

Seksyen 332

Laporan Pegawai Perubatan Kerajaan

Seksyen 333

Kewajipan Majistret Apabila Menerima Laporan

Seksyen 334

Siasatan Mengenai Sebab-Sebab Kematian Seseorang Dalam Jagaan Polis Atau Mana-Mana Suaka

Seksyen 335

Kuasa Majistret

Seksyen 336

Majistret Bolehlah Melihat Mayat

Seksyen 337

Siasatan Hendaklah Dibuat Oleh Majistret

Seksyen 338

Keterangan Dan Pendapat Hendaklah Direkodkan

Seksyen 339

Kuasa pendakwa Raya Meminta Siasatan Kematian Dijalankan

Seksyen 340

Kes Di Mana Laporan perubatan Boleh Diterima

Seksyen 341

Jagaan Terhadap Prosiding

Seksyen341A

Kuasa Menyemak