MENU

BAB 12 ( TINDAKAN PENCEGAHAN OLEH POLIS )

Seksyen 103

Polis Hendaklah Mencegah Kesalahan Boleh Tangkap

Seksyen 104

Maklumat Mengenai Rancangan Melakukan Kesalahan Boleh Tangkap

Seksyen 105

Tangkapan Bagi Mencegah Kesalahan Boleh Tangkap

Seksyen 106

Mencegah Kerosakan Kepada Harta Awam

 

BAHAGIAN 5 [ MAKLUMAT KEPADA POLIS DAN KUASA MEREKA UNTUK MENYIASAT ]

BAB 13

Seksyen 107

Maklumat Mengenai Kesalahan

Seksyen 108

Prosedur Mengenai Kesalahan Tidak Boleh Tangkap

Seksyen108A

Penerimaan Salinan Maklumat Yang Diperakui Sebagai Keterangan

Seksyen 109

Penyiasatan Dalam Kes Boleh Tangkap

Seksyen 110

Prosedur Jika Disyaki Berlaku Kesalahan Boleh Tangkap

Seksyen 111

Kuasa Pegawai Polis Mengkehendaki Kehadiran Saksi

Seksyen 112

Pemeriksaan Saksi Oleh Polis

Seksyen 113

Penerimaan Pernyataan Dalam Keterangan

Seksyen 114

Dorongan Untuk Membuat Penyataan Kepada Polis Ditawarkan

Seksyen 115

Kuasa Merekod Penyataan Atau Pengakuan Salah

Seksyen 116

Geledah Oleh Pegawai Polis

Seksyen 117

Prosedur Jika Penyisatan TidakBoleh Diselesaikan Dalam Tempoh Dua Puluh Empat Jam

Seksyen 118

Pegawai Polis Boleh Meminta Bon Bagi Kehadiran Pengadu Dan Saksi

Seksyen 119

Catatan Harian Prosiding Pebyiasatan

Seksyen 120

Laporan Pegawai Polis

 

BAHAGIAN 6 [ PROSIDING DALAM PENDAKWAAN ]

BAB 14 ( BIDANGKUASA MAHKAMAH JENAYAH DALAM SIASATAN DAN PERBICARAAN )

Seksyen 121

Tempat Biasa Bagi Siasatan Dan Perbicaraan

Seksyen 122

Tertuduh Boleh Dibicarakan Ditempat Dimana Perbuatan Dilakukan Ditempat Ia Melakukan Kesalahan Atau Dimana Akibatnya Berlaku

Seksyen 123

Tempat Perbicaraan Jika Perbuatan Adalah Kealahan Kerana Ada Hubungan Dengan Kesalahan Lain

Seksyen 124

Kesalahan-Kesalahan Melarikan Diri Daripada Jagaan Bagi Pelpasan Jenayah atau Pecah Amanah, Jenayah Dan Mencuri, Dimana Boleh Dibicarakan

Seksyen 125

Jika Tempat Kejadian Kesalahan Tidak Menentu dsb

Seksyen 126

Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Perjalanan

Seksyen 127

Apabila Timbulnya Keraguan, Mahkamah Tinggi Hendaklah Menetukanya

Seksyen127A

Liabiliti Bagi Kesalahan-Kesalahan Yang Dilakukan Di Luar Malaysia

Seksyen127B

Kuasa Mengarahkan Salinan Diposisi Dan Ekshibit Hendaklah Diterima Daripada Keterangan