MENU

BAB 20 ( PERBICARAAN TERUS OLEH MAJISTRET )

Seksyen 173

Prosedur Dalam Perbicaraan Terus

Seksyen173A

Kuasa Melepaskan Bersyarat Atau Tanpa Bersyarat

Seksyen 174

Ucapan

Seksyen 175

Kuasa Mengaward Pampasan

Seksyen 176

Butir-Butirnya Yang Harus Direkod

Seksyen 177

Pindah Kes

Seksyen177A

Pemindahan Kes Ke Mahkamah Tinggi Untuk Dibicarakan Oleh Mahkamah Itu

 

BAB 21 ( PERBICARAAN DIMAHKAMAH TINGGI )

Seksyen 178

Permulaan Perbicaraan

Seksyen 179

Pembukaan Kes Pendakwaan

Seksyen 180

Prosedur Setelah Pihak Pendakwaan Menamatkan Kesnya

Seksyen 181

Pembelaan

Seksyen 182

Jawapan

Seksyen182A

Prosedur Dipenggulungan Perbicaraan

Seksyen 183

Hukuman

 

BAB 22 ( PERBICARAAN DI MAHKAMAH TINGGI DENGAN BANTUAN PENTAKSIR )

Seksyen 183A – Seksyen 199

Dimansuhkan

 

BAB 23 ( PERBICARAAN OLEH JURI DI MAHKAMAH TINGGI )

Seksyen 199A – Seksyen 235

Dimansuhkan

 

BAB 24 ( JURI-JURI DAN PENTAKSIR-PENTAKSIR )

Seksyen 235A – Seksyen 251

Dimansuhkan

 

BAB 25 ( PERUNTUKAN AM MENGENAI SIASATAN DAN PERBICARAAN )

Seksyen 252

Dimansuhkan

Seksyen 252a

Dimansuhkan

Seksyen 253

Prosedur Jika Ada Sabitan sebelumnya

Seksyen 254

Pendakw Raya Boleh Monolak Daripada Mendakwa Selanjutnya Di Mana-Mana Peringkat

Seksyen 255

Tertuduh Berhak Dibela

Seksyen 256

Mahkamah Boleh Mengemukakan Soalan Kepada Tertuduh

Seksyen 257

Kes Pihak Pendakwa Hendaklah Diterangkan Oleh Mahkamah Kepada Tertuduh Tidak Bibela

Seksyen 258

Prosedur Jika Tertuduh Tidak faham Akan Prosiding

Seksyen 259

Kuasa Menunda Dam Menanguhkan Prosiding

Seksyen 260

Mengkompaun Kesalahan

Seksyen 261

Penukaran Mejistret Semasa Perbicaraan

Seksyen 262

Tahanan Terhadap Pesalah Yang Hadir Di Mahkamah

Seksyen 263

Hari Kelepasan Mingguan Atau Kelepasan Am

 

BAB 26 ( CARA MENGAMBIL DAN MEREKOD KETERANGAN DALAM SIASATAN DAN PERBICARAAN )

Seksyen 264

Keterangan Hendaklah Diambil Di Hadapan Tertuduh

Seksyen 265

Cara Merekod Keterangan

Seksyen 266

Merekod Keterangan Dalam Kes-Kes Saman

Seksyen 267

Merekod Keterangan Dalam Kes-Kes Yang Lain

Seksyen 268

Merekod Keteranagan secara Naratif

Seksyen 269

Membacakan Balik Keterangan Dan Pembetulannya

Seksyen 270

Menerangkan Maksud Keterangan Kepada Tertuduh

Seksyen 271

Rekod Mengenai Kelakuan Saksi

Seksyen 272

Hakim Hendaklah Mencatat Nota Keterangn

Seksyen 272a

Orang Lain Boleh Diberi Kuasa Mencatat Nota Keterangan