MENU

BAB 27 ( PENGHAKIMAN ) 

Seksyen 273

Cara menyampaikan Penghakiman

Seksyen274

Dimansuhkan

Seksyen 275

Hukuman Mati Tidak Boleh dijatuhkan Keatas Perempuan Mengandung

Seksyen 276

Penghakiman Alternatif

Seksyen 277

Penghakiman Mati

Seksyen 278

Penghakiman Tidak Boleh Diubah

Seksyen 279

Penghakiman Hendaklah diterangkan Kepada Tertuduh dan Salinan-Salinan Dibekalkan

Seksyen 280

Penghakiman Hendaklah Difailkan Dengan Rekod

 

BAB 28 ( HUKUMAN DAN PELAKSANAANNYA )

Seksyen 281

Peruntukan Mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati

Seksyen 282

Peruntukan Mengenai Pelaksanaan Hukuman Penjara

Seksyen 283

Peruntukan Mengenai Hukuman Denda

Seksyen 284

Pengantungan Pelaksanaan Kes-Kes

Seksyen 285

Siapa Yang Boleh Mengeluarkan Waran

Seksyen 286

Tempat Melaksanakan Hukuman Sebat

Seksyen 287

Masa Melaksanakan Hukuman Itu

Seksyen 288

Cara Melaksanaakan Hukuman Itu

Seksyen 289

Keadaan-Keadaan dan Orang-Orang Yang Tidak Boleh Dihukum Sebat

Seksyen 290

Perakuan Pegawai Perubatan Dikehendaki

Seksyen 291

Prosedur Jika Hukuman sebat Tidak Boleh Dikenakan

Seksyen 292

Mula Berkuatkuasanya hukuman Penjara Keatas Banduan yang sedang Menjalani Pemenjaraan

Seksyen 293

Pesalah Muda

Seksyen 294

Pesalah Kali Pertama

Seksyen294A

Syarat Bon

Seksyen 29 5

Hukuman Pemerhatian Polis

Seksyen 296

Obligasi Orang Yang Tertakluk Kepada Pengawasan

Seksyen 297

Penalti Kerana Tidak Mematuhi Seksyen 296

Seksyen 298

Pemakaian Undang-Undang Terhadap perintah Pengawasan Polis Yang Dibuat Di Luar Negeri-Negeri Melayu

Seksyen299

Mengembalikan Waran