MENU

BAHAGIAN 4 [ MENCEGAH KESALAHAN ]

BAB 7 ( DARIHAL JAMINAN MENJAGA KEAMANAN DAN BERKELAKUAN BAIK )

Seksyen 66

Jaminan Menjaga Keamanan Atas Sabitan

Seksyen 66A

Jaminan Menjaga Keamanan Oleh Aduan

Seksyen 67

Jaminan Menjaga Keamanan dalam Hal Lain

Seksyen 68

Jaminan Supaya Orang Yang Disyaki, Kuturayau Dan Orang Yang Menyebarkan Perkara Hasutan, Berkelakuan Baik

Seksyen 69

Jaminan Supaya Pesalah Lazimnya Berkelakuan Baik

Seksyen 70

Saman Atau Waran Jika Diperlukan

Seksyen 71

Bentuk Saman Atau Waran

Seksyen 72

Kuasa Memaafkan Mana-Mana Orang Daripada Hadir Sendiri

Seksyen 73

Siasatan Diadakan

Seksyen 74

Perintah Memberi Jaminan

Seksyen 75

Melepaskan Orang Yang Mengenainya Maklumat Diterima

 

PROSIDING DALAM SEMUA KES BERIKUTAN DENGAN PERINTAH MEMBERI JAMINAN

Seksyen 76

Mula Berkuatkuasanya Tempoh Jaminan Yang Dikehendaki

Seksyen 77

Kandungan Bon

Seksyen 78

Kuasa-Kuasa Menolak Penjamin-Penjamin

Seksyen 79

Hukuman Penjara Kerana Ingkar Memberikan Jaminan

Seksyen 80

Kuasa Melepaskan Orang Yang Dipenjara Kerana Gagal Memberi Jaminan

Seksyen 81

Majistret Hendaklah Melaporkan Berkenaan Dengan Kes Dimana Jaminan Dibuat Dengan Perintah Mahkamah Tinggi

Seksyen 82

Melepaskan Jaminan

 

BAB 8 ( PERHIMPUNAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG )

Seksyen 83

Siapa Yang Boleh Memertintah Perhimpunan Yang Menyalahi Undang-Undang Untuk Bersurai

Seksyen 84

Menggunakan Kekerasan Untuk Menyuraikan Perhimpunan Yang Menyalahi Undang-Undang

Seksyen 85

Dipotong

Seksyen 86

Dipotong

Seksyen 87

Dipotong

Seksyen 88

Perlindungan Terhadap Pendakwaan

 

BAB 9 ( KACAU GANGGU AWAM )

Seksyen 89

Majistret Boleh Membuat Perintah Bersyarat kerana Menghapuskan Kacau-Ganggu

Seksyen 90

Perintah Itu Hendaklah Disampaikan Atau Diberitahu

Seksyen 91

Orang Yang Terhadapnya Perintah Dibuat Hendaklah Patuh Atau Hadir Dan Menunjukkan Sebab

Seksyen 92

Akibat Kegagalan Berbuat Demikian

Seksyen 93

Prosedur Setelah Menghadir Diri Menunjukkan Sebab

Seksyen 94

Prosedur Apabila Perintah Dijadikan Mutlak

Seksyen 95

Akibat Tidak Mematuhi Keputusan Muktamad

Seksyen 96

Injuksi Sementara Menunggu Keputusan Muktamad

Seksyen 97

Kuasa Melarang Berulangnya Atau Penerusan Kacau Ganggu Awam

 

BAB 10 ( PERINTAH SEMENTARA DALAM KES-KES KACAUGANGGU PENTING )

Seksyen 98

Kuasa Mengeluarkan hukuman Muktamad Dengan Segera Dalam Kes-Kes Kacau Ganggu Penting

 

BAB 11 ( PERTIKAIAN MENGENAI HARTA-HARTA TAK ALIH

Seksyen 99

Prosedur Jika Pertalian Berhubung Dengan Tanah, dsb., Mungkin Meneyebabkan Pecah Keamanan

Seksyen 100

Kuasa Merampas Subjek Yang Dipertikaikan

Seksyen 101

Pertikaian Berhubung Dengan Hak Tentang Tanah Atau Air

Seksyen 102

Perintah Tentang Kos