MENU

BAB 5 [ PROSES MEMAKSA KEHADIRAN ]

SAMAN

Seksyen 34

Saman—Bentuknya Dan Penyampaian

Seksyen 35

Bagaimana Menyampaikan Saman

Seksyen 36

Prosedur Jika Penyampaian Saman Tidak Dapat Dilaksanakan Kepadanya Sendiri

Seksyen 37

Bukti Penyampaian Saman

Seksyen 37A

Dimansuhkan

 

WARAN TANGKAP

Seksyen 38

Waran Tangkap – Bentuknya

Seksyen 39

Bagaimana Menyampaikan Saman

Seksyen 40

Kepada Siapa Waran Itu Diarahkan

Seksyen 41

Pemberitahuan Isi Waran

Seksyen 42

Orang Yang Ditangkap Hendaklah Dibawa Kemahkamah Dengan Seberapa Segera

Seksyen 43

Prosedur Terhadap Tangkapan Yang Dibuat keatas Orang Yang Dimana Waran Dikeluarkan

 

PROKLAMASI DAN PERAMPASAN

Seksyen 44

Proklamasi Terhadap Orang Yang Melarikan Diri

Seksyen 45

Merampas Harta Benda Orang Yang Telah Diproklamkan

Seksyen 46

Pemulangan Harta Yang Dirampas

 

KAEDAH-KAEDAH LAIN BERKENAAN DENGAN SAMAN DAN WARAN TANGKAP

Seksyen 47

Mengeluarkan Waran Sebagai Ganti Atau Tambahan Kepada Saman

Seksyen 48

Saman Hadir Dan Waran Tangkap Boleh Disempurnakan Dimana-Mana Bahagian DiMalaysia

Seksyen 49

Kuasa Mengambil Bon Supaya Hadir

Seksyen 50

Tangkapan Kerana Tidak Mengikut Syarat-Syarat Bon Supaya Hadir

 

BAB 6 [ PROSES MEMAKSA MENYERAH DOKUMEN DAN LAIN-LAIN HARTA ALIH DAN PENEMUAN ORANG-ORANG YANG DIKURUNG SECARA SALAH ]

Seksyen 51

Saman Menyerah Dokumen Dan Lain-Lain Perkara

Seksyen 52

Prosedur Mengenai Barang-Barang Pos, dll

Seksyen 53

Seksyen 34 Hingga 37 Akan Digunakan

 

WARAN GELEDAH

Seksyen 54

Bila Waran Geledah Boleh Dikeluarkan

Seksyen 55

Kuasa Membatas Waran Geledeah

Seksyen 56

Majistret Boleh Mengeluarkan Waran Kuasa Menggeledah Untuk Membuktikan Kesalahan

Seksyen 57

Bentuk Waran Geledah

Seksyen 58

Geledah Terhadap Orang Yang Dikurung Secara Sah

Seksyen 59

Orang Yang Menjaga Tempat Tertutup Hendaklah Membenarkanya Digeledah

Seksyen 60

Majistret Yang Mengeluarkan Waran Geledah Itu Boleh Hadir Semasa Ia Disempurnakan

Seksyen 61

Majistret Boleh Mengarah Supaya Digeledah Dihadapanya

Seksyen 62

Geledah Tanpa Waran

Seksyen 62A

Pelucuthakkan Syiling Lancung

Seksyen 62B

Pelucuthakkan Mata Wang Lancung

Seksyen 63

Penggeledahan Terus

Seksyen 64

Senarai Barang yang Dirampas

Seksyen 65

Penghuni Hendaklah Hadir Semasa Penggeledahan