MENU

BAHAGIAN 3 [ PARIT ]

Seksyen 49 [ Dimansuhkan ]
Seksyen 50 Pihak Berkuasa Tenpatan Hendaklah Membina Dan Menyelenggara Parit Dan Alur Air
Seksyen 51 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Menuntut Kos Bagi Memperelok Dan Membuat Parit, dsb
Seksyen 52 Larangan Terhadap Bangunan Melainkan Jika Peruntukan Dibuat Untuk Parit, dsb.,Dan Pematuhan Notis Atau Perintah
Seksyen 53 Pihak Berkuasa Tempatan Hendaklah Membaiki Dan Mengubah Dan Boleh Meninggalkan Parit Air Permukaan Dan Parit Hujan Lebat, dsb
Seksyen 54 Membersih Dan Mengosongkan Parit air Permukaa Dan Parit hujan Lebat, dsb
Seksyen 55 Penalti Kerana Menjadikan Parit_Parit Sebagai Alur Atau Anak Sungai Tanpa Kebenaran
Seksyen 56 Paip Air Hujan Tidak Boleh Digunakan Sebagai Paip Kotoran
Seksyen 57 Paip Air, dsb., Tidak Boleh Digunakan Sebagai Lubang Pengganti Udara
Seksyen 58 Tafsiran
Seksyen 59 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Menghendaki Tempat Buang Air Kecil Dipindahkan Atau Diubah
Seksyen 60 [ Dimansuhkan ]