MENU
Seksyen 91 Perintah Mandatori
Seksyen 92 Peruntukan Mengenai Rayuan Terhadap Perintah
Seksyen 93 Langkah Perbicaraan Jika Pemunya Tidak Diketahui
Seksyen 94 Perintah ex-parte Boleh Dibuat Dalam Sesuatu Hal Yang Memerlukan Tindakan Segera
Seksyen 95 Perlindungan Bagi Pihak Berkuasa Negeri Dan Pegawai-Pegawai Daripada Tanggungan Sendiri
Seksyen 96 Tanggung Rugi Oleh Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 97 Kuasa Untuk Memasuki Tanah Bagi Maksud-Maksud Akta Ini