MENU

 

Seksyen 78 Memindahkan Bumbung Dan Dinding Yang Dibuat Daripadaa Bahan-Bahan Yang Mudah Terbakar
Seksyen 79 Membina Petak, Galeri, Loteng, dsb., Dalam Bangunan-Bangunan
Seksyen 80 Bangsal Alih Tidak Boleh Didirikan Tanpa Kebenaran
Seksyen 81 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Mengarahkan Supaya Parit-Parit Dibuat Bagi Premis-Premis Yang Tidak Disalirkan Dengan Sepatutnya
Seksyen 82 Papan Dinding Hendaklah Didirikan Dalam Masa Kerja-Kerja Bangunan Dijalankan
Seksyen 83 Kuasa-Kuasa Mengenai Bangunan-Bangunan Yang Berada Dalam Keadaan Hampir Runtuh Dan Merbahaya
Seksyen 84 Kuasa Menutup Dan Menjamin Keselamatan Bangunan-Bangunan Yang Ditinggalkan
Seksyen 85 Bangunan Yang Boleh Dimasuki Oleh Orang Ramai Hendaklah Bersih
Seksyen 85A Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala
Seksyen 86 Kacauganggu Yang Boleh Diambil Tindakan Secara Terus Mengenainya Dibawah akta Ini
Seksyen 87 Notis Dikehendaki Kacauganggu Di Hentikan
Seksyen 88 Apabila Notis-Notis Tidak Dipatuhi, Perintah kacauganggu Hendaklah Bibuat
Seksyen 89 Perintah Untuk Meruntuhkan Rumah Yang Tidak Layak Untuk Kediaman
Seksyen 90 Melaksanakan Perintah Peruntuhan