MENU
Seksyen 20 Pulangan Balik Deposit Bila Kerja-Kerja Jalan Telah Siap
Seksyen 21 Pulangan Balik Deposit Apabila Kerja-Kerja Bangunan Tidak Dimulakan
Seksyen 22 Penyediaan Skim Bagi Bangunan
Seksyen 23 Garis Aturan Jalan Boleh Ditetapkan
Seksyen 24 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Dalam Hal-Hal Tertentu Mengambil Milik Tanah Dalam Kawasan Garis Aturan Jalan
Seksyen 25 Mengadakan Siar Kaki,Dsb.,
Seksyen 26 Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Memasang Tiang-Tiang Lampu Dan Lampu
Seksyen 27 Kedudukan Paip Air, Dsb., Hendaklah Diubah Atas Belanja Pihak Berkuasa Tempatan
Seksyen 28 Jika Jalan Rsak Oleh Sebab Korokan Pihak Berkuasa Tempatan Boleh Membaiki Dan Menuntut Belanja
Seksyen 29 Nama-Nama Jalan
Seksyen 30 Kedudukan Pili Bomba
Seksyen 31 Nombor-Nombor Rumah
Seksyen 32 Pintu Tidak Boleh Membuka Ke Arah Luar
Seksyen 33 Ujuran-Ujuran Dari Rumah-Rumah Tidak Dibenarkan
Seksyen 34 Beranda-Beranda Yang Mengunjur,Dsb., Boleh Dibuat Di Jalan-Jalan Yang Tidak Kurang Daripada 40 Kaki Lebarnya
Seksyen 35 Tanda Langit
Seksyen 36 Pagar Tumbuhan Dan Pokok-Pokok Yang Bersempadan Dengan Jalan-Jalan Hendaklah Dipangkas
Seksyen 37 Mencegah Kebakaran Rumput
Seksyen 38 Pokok-Pokok Tidak Boleh Ditanam Dalam Lingkungan Dua Belas Kaki Daripada Jalan
Seksyen 39 Mengambil Tempat Turap
Seksyen 40 Larangan Memasang Subur,Paip,Dsb., Di Sepanjang Jalan