MENU

Mukim

Terdapat 10 mukim di daerah Mersing. Berikut ialah mukim-mukim yang terdapat di dalam daerah Mersing berserta pulau-pulau rangkaian.