MENU
 

Mersing merupakan daerah ke-3 terbesar dari segi keluasan tanah di Negeri Johor, iaitu seluas 700,805 ekar atau 283,608 hektar (2,838 kmp). Keluasan ini adalah 14.6% daripada keluasan seluruh Negeri Johor. Ianya juga mempunyai bilangan penduduk seramai 69,947 orang menurut Jabatan Perangkaan Johor 2001.

Daerah ini terbahagi kepada 10 mukim yang mana terdapat di dalamnya 73 buah kampung dan 4 buah kampung baru serta 36 buah pulau. Kampung- kampung ini diketuai oleh ketua-ketua kampung manakala pulau-pulau pula dipertanggungjawabkan kepada penghuhulu-penghulu.

Daerah ini hanya mempunyai satu kawasan Parlimen iaitu Parlimen Mersing dan dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu DUN Tenggaroh dan DUN Endau.