MENU

Mersing merupakan daerah ke 3 terbesar dari segi keluasan tanah di Johor iaitu seluas 283,608 ha (2838 kmp) dengan jumlah penduduk 69,947.

BIL

KAUM

JUMLAH PENDUDUK

PERATUS

1.

Melayu

53,160

76%

2.

Cina

10,982

15.70%

3.

India

980

1.40%

4.

Orang Asli

1,260

1.80%

5.

Lain-lain Bangsa

2,375

3.40%

6.

Bukan Bumiputera

1,190

1.70%

JUMLAH

69,947

100%

 

MAKLUMAT ASAS DAERAH MERSING

1.

JUMLAH MUKIM 10 BUAH

2.

JUMLAH PENGHULU 8 ORANG

3.

JUMLAH KETUA KAMPUNG 23 ORANG

4.

JUMLAH FELDA 12 BUAH

5.

JUMLAH MASJID 32 BUAH

6.

JUMLAH SURAU 40 BUAH

7.

JUMLAH MASJID KERAJAAN 2 BUAH

8.

JUMLAH BALAIRAYA 45 BUAH

9.

JUMLAH JKKK 23 BUAH

10.

JUMLAH JKKR 12 BUAH

11.

JUMLAH JKKB 4 BUAH

12.

JUMLAH KETUA MASYARAKAT 4 ORANG