MENU

 

Menjaga Dan Mengekalkan Alam Semulajadi

Keluasan/Penduduk

Jarak dari Mersing

Kegiatan Ekonomi

Kemudahan Asas

Kemudahan Sosial

6.4 km persegi/161 orang   65km Pelancongan & Pertanian serta Perikanan Air & Letrik persendirian, telefon, 2 jeti utama 
 • Surau/Masjid (1 buah)
 • Wakil Pos (1 buah)
 • Pondok Polis (1 buah)
 • Balairaya (1 buah)
 • Sekolah (1 buah)

Kemudahan Pelancongan - Resort

Kadar Sewa

 • Radin Island Resort
 • Hillside Resort
 • Besar Marina Resort
 • Sun Dancers Resort
  (156 Unit)
Di antara RM 20.00 - RM 200.00 sehari