MENU

 

Menjaga Dan Mengekalkan Alam Semulajadi

Keluasan/Penduduk

Jarak dari Mersing

Kegiatan Ekonomi

Kemudahan Asas

Kemudahan Sosial

7.2 km persegi/217 orang

76.8 km

Pelancongan & Pertanian serta Perikanan

Air & Letrik persendirian, telefon, 2 jeti utama

- Surau / Masjid (2 buah)
- Wakil Pos (1 buah)
- Pondok Polis (1 buah)
- Balairaya (2 buah)
Sekolah (1 buah)

 

Kemudahan Pelancongan Resort

Kadar Sewa

  • Aur Samudera Holiday
  • Aur Holiday Resort
  • Friendly Water Chalet
  • Mahmood's Chalet
  • Teluk Baai Chalet (67 Unit)
     
Di antara RM 7.00 - RM 80.00 sehari