MENU

Lawatan Inspektorat Sistem Penarafan Bintang - Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) dan Inspektorat Penguatkuasaan oleh panel-panel daripada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).