MENU

PERKHIDMATAN MENGUSAHAKAN PERNIAGAAN DI BANGUNAN MEDAN IKAN BAKAR (MIBE) MAJLIS DAERAH MERSING

(PTB 1212, Tepian Sungai Endau, Endau, Mersing, Johor)

 

  1. Permohonan perlu dibuat menggunakan borang yang boleh diperolehi secara percuma mulai 16 Julai 2019 di kaunter 3 (Bahagian Sewaan) atau di laman sesawang rasmi Majlis Daerah Mersing  http://www.mdmersing.gov.my/ms/mdm/pusat-media/pengumuman/kenyataan-tawaran-iklan

 

  1. Untuk keterangan lanjut mengenai syarat-syarat permohonan boleh rujuk lampiran di dalam borang permohonan tersebut.

 

  1. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar bersama-sama kertas kerja yang lengkap ke Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Mersing pada atau sebelum 31 Julai 2019, jam 12.00 tengah hari.

 

  1. Pihak Majlis Daerah Mersing tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran dan keputusan Majlis Daerah Mersing adalah muktamad.

 

 

                   Sekian, Terima Kasih

 

 

 

 

Yang Dipertua

Majlis Daerah Mersing

 

16 Julai 2019