MENU

SEMINAR JENAYAH SEKSUAL KANAK-KANAK: HENTIKAN!!

I. TUJUAN

 • Seminar ini bertujuan memaklumkan cadangan penganjuran Seminar Jenayah Seksual kanak-Kanak: Hentikan!! yang akan diadakan di Kuala Lumpur pada 13-14 Mac 2017.

II. OBJEKTIF SEMINAR

  • Seminar Jenayah Seksual Kanak-kanak ini bertujuan:
  • i. Meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai jenayah seksual kanak-kanak dan cara melindungi kanak-kanak daripada sebarang ancaman penjenayah;
  • ii. Mendapatkan komitmen daripada semua pihak dalam usaha mencegah dan membasmi jenayah seksual kanak-kanak serta menyediakan perkhidmatan sokongan
  • iii. Memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai perlunya mewujudkan satu akta baharu berkenaan jenayah seksual kanak-kanak.

  III. TEMA

   Seminar Jenayah Seksual Kanak-kanak: Hentikan !!

    IV. TARIKH DAN TEMPAT

     • 13 – 14 Mac 2017
     • Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)

     V. ISI KANDUNGAN DAN FOKUS SEMINAR

      1. Senario Semasa: Isu dan Cabaran
      2. Sexual Grooming
      3. Memahami minda dan mengenali corak tingkah laku pesalah seksual kanak-kanak
      4. Perkongsian Penyelesaian dan Amalan Terbaik –pengalam tempatan dan luar negara
      5. Komitmen peserta dalam membanteras jenayah seksual kanak
      6. Rang Undang-undang Jenayah Seksual Kanak-Kanak

      VI. SIAPA PERLU HADIR

       Seminar ini mensasarkan seramai 1000 peserta di kalangan ahli-ahli parlimen, pembuat dasar dan pegawai kerajaan, badan-badan bukan kerajaan (NGOs), ibu-bapa, ahli akademik, media, pengusaha jagaan kanak-kanak, para pendidik, kanak-kanak.

        VII. PROGRAM

         PROGRAM TENTATIF

         Hari Pertama (13 MAC 2017)

          

         Hari Kedua (14 MAC 2017)