MENU

Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 2017 (Waktu Bekerja Berperingkat)

Waktu Peringkat (WP) Hari Waktu Bekerja Waktu Rehat Waktu Bekerja
WP 1 Ahad - Rabu 7.30 pagi - 1.00 petang 1.00 petang - 2.00 petang 2.00 petang - 4.30 petang
Khamis 7.30 pagi - 1.00 petang 1.00 petang - 2.00 petang 2.00 petang - 3.00 petang
WP 2 Ahad - Rabu 8.00 pagi - 1.00 petang 1.00 petang - 2.00 petang 2.00 petang - 5.00 petang
Khamis 8.00 pagi - 1.00 petang 1.00 petang - 2.00 petang 2.00 petang - 3.30 petang
WP 3 Ahad - Rabu 8.00 pagi - 1.00 petang 1.00 petang - 2.00 petang 2.00 petang - 5.30 petang
Khamis 8.00 pagi - 1.00 petang 1.00 petang - 2.00 petang 2.00 petang - 4.00 petang