AKTA AKTA

SYARAT-SYARAT YANG DIKEHENDAKI UNTUK MEMULAKAN PROSIDING

Seksyen 128

Mengambil Tahu Mengenai Kesalahan Oleh Majistret

Seksyen 129

Saksi Dikehendaki Bagi Pendakwaan Kesalahan Tertentu

Seksyen 130

Apabila Aduan Oleh Pendakwa Raya Adalah Perlu

Seksyen 131

Apabila Aduan oleh Orang Yang Terkilan

Seksyen 132

Apabila Aduan Oleh Suami

 

BAB 15 ( ADUAN KEPADA MAJISTRET )

Seksyen 133

Pemeriksaan Terhadap Pengadu

Seksyen 134

Penundaan Mengeluarkan Proses

Seksyen 135

Menolak Aduan

 

BAB 16 ( BERMULANYA PROSIDING DIHADAPAN MAHKAMAH MAJISTRET )

Seksyen 136

Mengeluarkan Proses

Seksyen 137

Tertuduh Tidak Diperlukan Hadir Sendiri

 

BAB 17 ( SIASATAN PERMULAAN BERKENAAN KES-KES YANG DIBICARAKAN OLEH MAHKAMAH TINGGI )

Seksyen 138 – Seksyen 151

Dimansuhkan

 

BAB 18 ( PROSEDUR KHAS BERKENAAN KOMITAL DIDALAM KES-KES YANG DIBICARAKAN OLEH MAHKAMAH TINGGI DIMANA TERTUDUH DIWAKILI DISISI UNDANG-UNDANG )

Seksyen 151A – Seksyen 151B

Dimansuhkan

 

BAB 19 ( DARIHAL PERTUDUHAN )

Seksyen 152

Bentuk Pertuduhan

Seksyen 153

Butir-Butir Mengenai Masa, Tempat Dan Orang

Seksyen 154

Bila Cara Mengkomitkan Kesalahan Mesti Menyatakan

Seksyen 155

Maksud Perkataan-Perkataan Yang Digunakan Dalam Pertuduhan Bagi Menerangkan Kesalahan

Seksyen 156

Efek Kesilapan

Seksyen 157

Prosedur Bagi Komitmen Terhadap Pertuduhan Tak Sempurna

Seksyen 158

Mahkamah Bolehlah Mengubah Atau Menambah Pertuduhan

Seksyen 159

Bila Perbicaraan Boleh Diteruskan Sebaik Sahaja Selepas Perubahan Atau Tambahan

Seksyen 160

Bila Perbicaraan Baharu Boleh Diperintah Atau Perbicaraan Digantung

Seksyen 161

Penggantungan Perbicaraan Jika Pendakwaan Terhadap Kesalahan Diatas Pertuduhan Yang Diubah Itu Berkehendakkan Saksi Terlebih Dahulu

Seksyen 162

Memamanggil Semula Saksi Apabila Pertuduhan Itu Diubah

Seksyen 163

Pertuduhan Berasingan Bagi Kesalahan Berasingan

Seksyen 164

Tiga Kesalahan Yang Sama Jenisnya Yang Dilakukan Dalam Tempoh 12 Bulan Boleh Dipertuduhkan Bersama

Seksyen 165

Perbicaraan Untuk Lebih Daripada Satu Kesalahan

Seksyen 166

Jika Keraguan Tentang Kesalahan Apakah Yang Telah Dilakukan

Seksyen 167

Bila Seseorang Dituduh Diatas Suatu Kesalahan Boleh Disabitkan Diatas Kesalahan Yang Lain

Seksyen 168

Orang Yang Dituduh Diatas Sesuatu Kesalahan Boleh Disabitkan Diatas Percubaan Melakukanya

Seksyen 169

Bila Kesalahan Yang Dibuktikan Itu Dimasukkan Dalam Kesalahan Yang Dituduhkan

Seksyen 170

Bila Orang-Orang BOleh Dituduh Bersama

Seksyen 171

Menarik Balik Baki-Baki Pertuduhan Apabila Disabitkan Diatas Satu Daripada Beberapa Pertuduhan

Seksyen171A

Kesalahan Yang Masih Belum Sesuai

Seksyen 172

Pertuduhan Hendaklah Dalam Borang jadual Kedua

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11